Kontakt

Ivice Kičmanovića 22, 10020 Zagreb
e-mail: info@vuk.com.hr  
Vlasnik obrta: Miljenko Vuk
Adresa: Ivice Kičmanovića 22,
10020 Zagreb - Botinec
Osoba za kontakt: Miljenko Vuk
gsm: +385 91 1740-534
Telefoni
E-mail: info@vuk.com.hr
mvuk@vuk.com.hr

VUK LEATHER
+385 91 1740-534
info@vuk.com.hr