Kontakt

Ivice Kičmanovića 22, 10020 Zagreb
tel: +385 / 01 / 6555-250
fax: +385 / 01 / 6546-016
e-mail: info@vuk.com.hr
Vlasnik obrta: Miljenko Vuk
Adresa: Ivice Kičmanovića 22,
10020 Zagreb - Botinec
Osoba za kontakt: Miljenko Vuk
gsm: +385 91 1740-534
Telefoni
Kancelarija: +385 1 6555 250
+385 1 6555 252
Proizvodnja: +385 1 6555 251
E-mail: info@vuk.com.hr
mvuk@vuk.com.hr

VUK LEATHER
+385 91 1740-534
info@vuk.com.hr