Lisnica 12x10 koža

Šifra: 03-924 Stalna zaliha

Opis:

Kožna lisnica 12x10 cm, lijevo 4 džepa za kartice, desno džep za kovanice, 2 velika džepa za pairnati novac.

VUK LEATHER
+385 91 1740-534
info@vuk.com.hr